با FORFX وارد عصری جدید از پراپ تریدینگ شوید

با حساب دمو
 مهارت‌های معاملاتی خود را به چالش بکشید!

با یک حساب آزمایشی می‌توانید در چالش دو مرحله‌ای کلاسیک FORFX که مسیری مطمئن برای دریافت یک حساب معاملاتی فاند شده است، شرکت کنید، مهارت‌های معاملاتی خود را به خوبی نشان دهید و به راحتی از ما  سرمایه بگیرید.